Nyheter

  • Avgiftskontroll för barnomsorg

    Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt ...
    30 augusti 2018
  • Nyfiken på vår verksamhet

    ring och boka in ett besök
    23 augusti 2018
Gå till nyhetsarkivet

Sjukanmälan

Ring oss före 8:00 om ditt barn är sjuk.

Kontakta oss

Lustigkullens Fsk
Lustigkullsvägen 2
740 12 Knutby

Skogen;
nås på 0174 27 00 82 eller skicka sms till
072 584 09 86

Ängen;
nås på 0174 27 00 87 eller skicka sms till
072 584 09 87

Öppettider

6:30-18:00

Biträdande förskolechef

Malin Dennermalm

Förskolechef

Marie Bjersby Edin

Instagram