Verksamhet & pedagogik

I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för hela barnet hela dagen. Lek och skapande liksom barnens eget utforskande ges stort utrymme. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Konstruktion, byggt med klossar
Vad är förskola?

Förskolan är en skolform för barn från 1 års ålder. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Samtidigt ska den vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Förskolan erbjuder barnomsorg hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till barnens behov. För mer information kontakta antagningsenheten, antagningforskola@uppsala.se

Uppdaterad: