Om förskolan

Lustigkullens förskola

Lustigkullens förskola är belägen i Knutby där barnen dagligen har närhet till naturen.

Förskolans öppettider är 6:30-17:30
Barnet har rätt att vara på förskolan så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid. Rätten till plats gäller normalt från morgon 6:30.

Barnen på förskolan är fördelade på två block. Förskolans yngre barnen går på blocket Skogen och förskolans äldre barn går på blocket Ängen.

På Lustigkullens förskola  tillämpar vi ett utforskande arbetssätt där barnens intressen ligger till grund för utformningen av verksamheten. Tillsammans med engagerade pedagoger bedriver förskolan en undervisning där barnen utmanas på ett lustfyllt och roligt sätt utifrån varje barns egna förutsättningar. I den matematiska och språkliga undervisningen får barnen bland annat möta placeringsbegrepp och rumsförståelsen genom arbetet med analog- och digital programmering.  

Hos oss på Lustigkullens förskola får barnen en trygg och lärorik vardag.

Förskolans mål
"Förskolans skall lägga grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar." (Läroplanen för förskolan)

Förskoleverksamhetens vision lyder;
Uppsalas föräldrar skall alltid tycka att vi har den bästa förskoleverksamheten – då blir vi det självklara valet.

Vårt motto
”Alla barn ska lyckas”

Uppdaterad: