Lucia

Plats: Lustigkullens förskola

13 december

Tid: 07:30– 09:00

Vi vill att barnen lämnas färdigklädda på förskolan 7:15. Luciatåget är sedan utomhus kl 7:30. Därefter fikar vi tillsammans på respektive avdelning, medtag egen fikakorg.