Förskoleråd

Plats: Lustigkullens förskola

16 november

Tid: 17:00– 18:00

Välkommen 
Du som har ditt barn på Lustigkullens fsk är välkommen den 16 november kl:17:00-18:00 och diskutera förskolans pedagogiska verksamhet.

Anmäl dig till avdelningens personal där ditt barn går.

Välkomna