Förskolans pedagoger

Förskollärare
Anette Håkansson
Förskollärare
Ulrika Wiklund
Barnskötare
Lena Siglert
Barnskötare
Erika Liliefelt
Barnskötare
Sussi Åsén
Barnskötare
Carina Carlsson
Barnskötare
Berit Edman
Barnskötare
Lena Karlsson
Barnskötare
Carina Eriksson
Barnskötare
Jenny Hammarin
Förskollärare, tjänstledig
Emilie Sköldh

Föräldraledig

11 januari 2018