Avdelningar

Förskolans avdelningar

Lustigkullens förskola är uppdelade på 2 block, Skogen och Ängen:

Skogen: Här går de yngre barnen och är delade i tre lärgrupper,

  • Nyckelpigorna här går barn födda 2016-2015, Erika L och Lena S  är deras ansvarspedagoger.
  • Sländdorna här går barn födda 2015-2014, Ulrika och Sussi är deras ansvarspedagoger.
  • Humlorna, här går barn födda 2014, Anette och Carina C är deras ansvarspedagoger.

Ängen: här går barn födda 2013-2012 och är delade i två lärgrupper.

  • Fjärilarna är födda 2013, Lena K och Berit är deras ansvarspedagoger.
  • Sländorna är födda 2012, Carina E och Jenny är deras ansvarspedagoger.

När vi planerar verksamheten på de olika lärgrupperna utgår vi från barnens intressen och förutsättningar. Detta betyder att innehållet skiljer sig mellan avdelningarna men vi arbetar alla efter samma läroplansmål och styrdokument.

3 maj 2018