Förskolans kunskapssyn

målar och trycker med löv

På förskolan tror vi att barn skapar kunskap genom:

  • att få utforska olika material med alla sina sinnen.
  • att få vara i samspel med andra
  • att få göra samma sak många gånger på olika sätt

Därför väljer vi ett arbetssätt där:

  • vi vill väcka barnens intressen och nyfikenhet i ett meningsfyllt sammanhang.
  • vi vuxna är lyhörda och medforskande pedagoger.
  • vi erbjuder en tillåtande, varierande, tillgänglig och utmanande lärmiljö både inne och ute.
Uppdaterad: