Block

Förskolans block

Lustigkullens förskola är uppdelade på 2 block, Skogen och Ängen:

Skogen: Här går de yngre barnen och är delade i tre lärgrupper. Vi som arbetar på skogen är Erika, Hanna, Carina C, Sussi, Ulrika och Emilie.

  • Nyckelpigorna, Erika och Hanna är deras ansvarspedagoger.
  • Älvorna / Sländorna, Ulrika, Emile, Carina C och Sussi är deras ansvarspedagoger.

Ängen: Här går de äldsta barnen Humlorna och är delade i två lärgrupper. Vi som arbetar på ängen är Carina E, Jenny, Berit och Ramilia .

När vi planerar verksamheten på de olika lärgrupperna utgår vi från barnens intressen och förutsättningar. Detta betyder att innehållet skiljer sig mellan lärgrupperna men vi arbetar alla efter samma läroplansmål och styrdokument.

Uppdaterad: