Block

Förskolans block

Barnen på förskolan är fördelade på två block. De yngre barnen går på blocket Skogen och förskolans äldsta barn går på blocket Ängen.

När vi planerar verksamheten på de olika lärgrupperna utgår vi från barnens intressen och förutsättningar. Detta betyder att innehållet skiljer sig mellan lärgrupperna men vi arbetar alla efter läroplanen för förskolan.

Uppdaterad: