Förskolans gemensamma utvecklingsområden

Vi arbetar efter förskolans gemensamma utvecklingsområden som är:
Synvändan, Lärmiljöer och pedagogisk dokumentation.

 • Synvändan: innebär att vi ska se det kompetenta barnet och rikta in oss på att skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande.
  Vi uppmärksammar när barnet lyckas, inte när de misslyckas.
  Vi ser förutsättningar, inte motgångar!
 • Lärmiljöer: Vi erbjuder olika utvecklande miljöer som ger barnen valmöjligheter, delaktighet, variation och goda möjligheter för utveckling. Detta bygger på de sju rumskoncepten.
  Bygg & konstruktion - motsatser & kontraster
  Ljudmiljö - att agera i

  Ljusmiljö - transformation/genomskinlighet
  Sand & vatten - motsatser
  Ataljé - formbart
  Skriv & IT - kommunikation
  Avskildhet
 • Pedagogisk dokumentation: är ett verktyg för att dokumentera och reflektera kring det som barnen är intresserade av så att vi sedan ska kunna följa upp och utveckla vår verksamhet efter barnens intressen.
Uppdaterad: