Föräldrasamverkan

Varje läsår har vi ett föräldramöte.

Varje år ges möjlighet till utvecklingssamtal.

Föräldrarådet möts en gång per termin.

23 mars 2015